In Hillesluis horen geen duiven thuis!

Duiven zijn een groot probleem in Hillesluis. Ze vervuilen de straat en gebouwen door hun ontlasting. Daarnaast verspreiden zij de troep die op straat ligt en maken zij vuilniszakken kapot. Dit zorgt voor verspreiding van afval over de Beijerlandselaan en omstreken.

Daarom moeten de duiven uit Hillesluis!

Voer daarom geen duiven meer en laat afval niet rondslingeren. Dan hebben jullie geen overlast van ontlasting van duiven en is de straat schoner. Door de actie met de vogels op het plein bij de Strijensestraat hopen wij dit bij u bewust te maken. Help mee! Wees creatief en ben bewust wat je doet!

-----------------------------------------------------------------

Pigeons are a big problem in Hillesluis. They pollute the street and buildings with their faeces. In addition, they spread the rubbish on the street and destroy garbage bags. This ensures that waste is spread over the Beijerlandselaan and the surrounding area.

That is why the pigeons from Hillesluis!

Therefore, do not feed pigeons and do not leave waste lying around. Then you will not be bothered by the faeces of pigeons and the street will be cleaner. By the action with the birds on the square at the Strijensestraat, we hope to make this aware in you. Help! Be creative and be aware of what you are doing!

© 2021 Hogeschool Rotterdam ROP 12.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin